54124 - Η Αγιογράφηση

Ν. Λυγερός

Η Αγιογράφηση
δίνει
έμφαση
στους Αγίους
και λιγότερο
στους Προφήτες
γι’ αυτό
οι θρησκείες
που δεν αντέχουν
τους Αγίους
δεν θέλουν
καμία
απεικόνιση
και μ’ αυτήν
την έννοια
μισούν
την ανθρωπιά
στο ιερό.