54125 - Αν συνειδητοποιήσεις

Ν. Λυγερός

Αν συνειδητοποιήσεις
το μέγεθος
του ισομορφισμού
μεταξύ
της έννοιας
του θεού των θεών
του πολυθεϊκού
συστήματος
με αυτή
του θεού
του μονοθεϊκού
τότε
θα καταλάβεις
τα θεμελιακά
δομικά
προβλήματα
των συστημάτων
που δεν πιστεύουν
σε τίποτα.