54135 - Ο Παύλος Μελάς

Ν. Λυγερός

Ο Παύλος Μελάς
γεννήθηκε
το 1870
στη Marseille
με ηπειρώτικη
καταγωγή
έζησε
στην Αθήνα
πολέμησε
στη Θεσσαλία
και πέθανε
ως στρατιωτικός
στη Μακεδονία
το 1904
γιατί λοιπόν
να ξέρει
τη διαλεκτολογία
του Ελβετού
Jules
Gilliéron;