54139 - Η προπαγάνδα

Ν. Λυγερός

Η προπαγάνδα
της Ανατολικής
Γερμανίας
έλεγε
ότι το τείχος
του Βερολίνου
ήταν
αντιφασιστική
προστασία.
Αλλά
μάλλον
κανείς
δεν κατάλαβε
αυτή την κόκκινη αλήθεια
αφού όλοι
ήθελαν
να περάσουν
στη Δυτική Γερμανία
και ποτέ
το αντίθετο.