54142 - Η μερική διάταξη

Ν. Λυγερός

Η μερική διάταξη
είναι πιο ισχυρή
από την απόλυτη
διότι είναι
πιο ευέλικτη
κι επιτρέπει
πρώτα
την ομαδικότητα
κι ύστερα
τη δημιουργικότητα
γιατί
υπάρχει
διάλογος
γύρω
από τα προβλήματα
που πρέπει
να επιλυθούν
έτσι
να την αξιοποιείς.