54153 - Μη σταματάς

Ν. Λυγερός

Μη σταματάς
τον αγώνα
της απελευθέρωσης
γιατί είναι
το πρέπον
αφού μόνο
με αυτόν
τον τρόπο
μπορείς
να βοηθήσεις
τους αθώους
που έχουν
ανάγκη
χωρίς
τα εμπόδια
της κοινωνίας
που ποτέ
δεν τους σέβεται.