54157 - Έψαχνες αλλού

Ν. Λυγερός

Έψαχνες αλλού
αυτό που είχες
δίπλα σου
γιατί ποτέ
δεν έδειξες
ενδιαφέρον
για τα πολύτιμα
στοιχεία
που ζούσαν
γύρω σου
επειδή
δεν είχες
αντιληφθεί
ότι ήσουν
σε ένα Μουσείο
της Ανθρωπότητας
πέρα
των κοινωνιών.