54164 - Με την κιθάρα

Ν. Λυγερός

Με την κιθάρα
άκουσες ήχους
από τα παλιά
και χάρηκες
γιατί έπλαθαν πια
και το μέλλον
κι όσο μάθαινες
καλύτερα
να παίζεις
τόσο πιο βαθιά
ένιωθες
την ουσία
που χαρακτηρίζει
την ιστορία
του Έθνους
όταν έπρεπε
να ξεπεράσει
τις δυσκολίες
για να δημιουργήσει
γεγονότα.