54165 - Από την αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
το Λεμονοδάσος
του Πολίτη
άγγιξε
τους αναγνώστες
με το ύφος,
το χιούμορ,
το λεξιλόγιο,
τη λεπτότητα
της περιγραφής
που μας μεταφέρουν
σε ένα παράδοξο
που είχε πλάσει
ο συγγραφέας
της δεκαετίας
του τριάντα
για να ζήσει
το αιωνόβιο.