54172 - Η Ρωμαϊκή Μακεδονία

Ν. Λυγερός

Η Ρωμαϊκή Μακεδονία
ήταν κατά πολύ
μεγαλύτερη
από την Αρχαία
λόγω της Αυτοκρατορίας
αφού ξεπέρασε
κλασικά όρια
και υπάρχουν
περιοχές
στην Ελλάδα
που υπάγονταν
σε αυτή
που τώρα
δεν κράτησαν
ούτε ανάμνηση
αυτής της περιόδου
λόγω άγνοιας
ιστορικής
εξέλιξης.