54173 - Η Βυζαντινή Μακεδονία

Ν. Λυγερός

Η Βυζαντινή Μακεδονία
όσο παράξενο
κι αν σου φαίνεται
βρισκόταν
στη Θράκη
λόγω θέματος
της Αυτοκρατορίας. 
Μάλιστα
γέννησε
τη Μακεδονική
Δυναστεία
που διήρκησε
σχεδόν
δύο αιώνες
κι επανέφερε
μια αίγλη
τον Θ΄ αιώνα
και μετά
σαν μια νέα
ανάσταση.