54175 - Όταν παίζεις τον γιατρό

Ν. Λυγερός

Όταν παίζεις τον γιατρό
έρχονται μέσα στο μυαλό σου
εικόνες της Ηπείρου
που γεμίζουν τον χρόνο
με τις εποχές
που λειτουργούν
σαν τα τόξα
μίας πέτρινης γέφυρας
που κάθεται
μετέωρη κι ακίνητη
πάνω από το ποτάμι
του παρόντος
που κυλά
χωρίς να ξέρει
για την ένωση
του παρελθόντος
με το μέλλον.