54176 - Και στο Δικαστήριο

Ν. Λυγερός

Και στο Δικαστήριο
υπάρχει Στρατηγική
Ανθρωπότητας
αρκεί να υπάρχουν
άνθρωποι
που την αγαπούν
και θέλουν
να προστατέψουν
τους αθώους
ακόμα
κι αν άλλοι
έχουν την επιθυμία
να τους καταδικάσουν
επειδή εκείνοι
είναι της βαρβαρότητας
και δεν έχουν
κανένα πρόβλημα
να καταδικάσουν
και την αθωότητα.