54195 - Η Αρχαία Πέλλα

Ν. Λυγερός

Η Αρχαία Πέλλα
δεν ήταν μόνο
το κέντρο
της Μακεδονίας
αλλά ως εποχή 
ήταν
και η διάμετρος
και αυτή
έδωσε
την εμβέλεια
που μπορείς
να θαυμάσεις
όταν θα πας
επιτέλους
στο Αρχαιολογικό
Μουσείο
της πόλης
χάρη
στο έργο
του Χρόνου.