54196 - Η εποχή

Ν. Λυγερός

Η εποχή
του χρόνου
είναι τόπος
του χώρου
έτσι
βλέπεις
πώς μπορεί
να δεις
την τοποστρατηγική
ως αρχή
της χρονοστρατηγικής
για τη μελέτη
της έννοιας
της Μακεδονίας
σε διαχρονικό
επίπεδο
για να φανεί
η αλήθεια
του Έθνους.