54198 - Η Μακεδονία ως κλειδί. (Dessin)

Ν. Λυγερός