54206 - Ο σταλινισμός

Ν. Λυγερός

Ο σταλινισμός
ως βάρβαρη
εθνικιστική
ιδεολογία
δεν βασίζεται
πάνω
στην έννοια
του Έθνους
για να πάρει
την εξουσία
αλλά
σε αυτή
του κράτους
για να έχει
το μονοπώλιο
της βίας
ενάντια
στους Αθώους.