54208 - Τα ιδεολογικά καθεστώτα

Ν. Λυγερός

Τα ιδεολογικά καθεστώτα
είναι ριζικά
βάρβαρα
γιατί
θεωρούν
ότι οι άνθρωποι
δεν είναι
μόνο
λεπτομέρειες
αλλά
και σκλάβοι
που πρέπει
να ακολουθούν
κάθε διαταγή
του συστήματος
χωρίς
δυνατότητα
εξαίρεσης.