54209 - Οι κομιτατζήδες

Ν. Λυγερός

Οι κομιτατζήδες
ήταν τόσο ακραίοι
ιδεολόγοι
που ήταν έτοιμοι
να αλλοιώσουν
κάθε έννοια
για να περάσουν
τις ιδέες τους
μετά την ήττα
της εξέγερσης
αλλά
και την κατάρρευση
της Συμφωνίας
Αγίου Στεφάνου
μετά την αντικατάστασή της
από τη Συμφωνία
Βερολίνου.