54210 - Ο διαμελισμός

Ν. Λυγερός

Ο διαμελισμός
των Σκοπίων
λόγω
της αλβανικής
πίεσης
έχει
αρχίσει
με τις θεσμικές
αλλαγές
που αφορούν
τον ρόλο
του Πρωθυπουργού
με τις 100
ημέρες
αλλά
και τον ρόλο
του Υπουργού
Εξωτερικών
που σφράγισε
το μέλλον.