54214 - Το φεγγάρι ήπιε

Ν. Λυγερός

Το φεγγάρι ήπιε
τον Γιάννη Πουλόπουλο
και τώρα ξέρουμε
ότι είναι στον παράδεισο
με όλα τα τραγούδια
που μας έχει ερμηνέψει
για να ζήσουμε
και να ξεπεράσουμε
όλες τις δυσκολίες
και τις αδικίες
για να είμαστε
μαζί με την Ανθρωπότητα.
Δεν θα ξεχάσουμε
όλα τα δώρα
γιατί συνέχιζε
να προσφέρει
και μετά
το τέλος
της ερμηνείας.