54215 - Αφού κάθισε

Ν. Λυγερός

Αφού κάθισε
ήρθαν κοντά του
οι μαθητές
κι άκουσαν
πάνω στο όρος
την ομιλία
που εξηγούσε
τις σκέψεις του
για τους μακάριους
χωρίς
να υπάρχουν
εξαιρέσεις
αφού μιλούσε
για όλους
επειδή
δεν ήθελε
κανένα
αποκλεισμό
για τους αθώους.