54216 - Ο Άγιος Ματθαίος

Ν. Λυγερός

Ο Άγιος Ματθαίος
περιγράφει
όλες τις περιοχές
όπου είχε μιλήσει
ο Χριστός
για να καταλάβουν
οι αναγνώστες
την εμβέλεια
της Διδασκαλίας
που δεν περιορίζεται
σε μία κοινότητα
επειδή
δεν ήταν μόνο
Άγιος
ή Προφήτης
αλλά αυτός
που περίμεναν
εδώ και αιώνες.