54219 - Από την αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
φαίνεται
η νέα έννοια
της οικογένειας
στον Χριστιανισμό
με τον Ιάκωβο
και τον Ιωάννη
αφού ο πατέρας τους
δεν ακολουθεί
τον Χριστό
ενώ τους είδε
ταυτόχρονα
στη βάρκα τους
την ώρα
του ψαρέματος
γι’ αυτό
να ξέρεις
ότι έτσι ήταν
από τότε.