54220 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
δίδασκε
στις Συναγωγές
το Ευαγγέλιο
της βασιλείας
και αυτή
η αυτοαναφορά
βρίσκεται
στο ίδιο
το Ευαγγέλιο
κατά Ματθαίον
πριν
τις περιγραφές
των θαυμάτων
και τα μέρη
όπου έκανε
τις ομιλίες
της εμβέλειας
του Έργου.