54221 - Οι διαδρομές

Ν. Λυγερός

Οι διαδρομές
στη Συρία,
στη Γαλιλαία,
στη Δεκάπολη,
στα Ιεροσόλυμα,
στην Ιουδαία
πέραν
του Ιορδάνη,
καταγράφτηκαν
για να υπάρχουν
αποδεικτικά
στοιχεία
στους νέους
πιστούς
ότι το Έργο
δεν είχε
μόνο
τοπική
δράση.