54224 - Είναι της σύνθεσης

Ν. Λυγερός

Είναι της σύνθεσης
ο Χριστός
ενώ ο Παύλος
είναι της ερμηνείας
και οι Ευαγγελιστές
της καταγραφής
του Έργου
για να υπάρχει
η συνέχεια
για όσους
δεν τον είχαν
γνωρίσει
για να υπάρχει
κάτι
το γραφτό
για τη θεμελίωση
της πίστης
του μέλλοντος.