54226 - Οι μακάριοι

Ν. Λυγερός

Οι μακάριοι
δεν είναι
μόνο αυτοί
που πιστεύεις
είναι πολύ
περισσότεροι
και οι προτάσεις
του Χριστού
μπορεί
να σε ξαφνιάζουν
αλλά
είναι
πάντα θετικές
προς το τέλος
γιατί
αυτή
είναι
η ουσία.