54232 - Η σκοπιανή Αλβανία

Ν. Λυγερός

Η σκοπιανή Αλβανία
ακολουθεί το παράδειγμα
της σερβικής Αλβανίας
αφού το μόνο που θέλουν
και οι δύο οντότητες
είναι να ενωθούν
με τη μητέρα Αλβανία
κι έχει ενδιαφέρον
που βασίζονται
επίσημα πάνω στην ιδεολογία
για να προωθήσουν
μια εθνικιστική
προσέγγιση
που ενισχύεται
όλο και περισσότερο
χάρη στους συμβιβασμούς
της εξουσίας
που είναι έτοιμη
για τα πάντα
αλλά χωρίς
να υπολογίζει
τον διαμελισμό.