54233 - Ο πληθυσμός της Αλβανίας 

Ν. Λυγερός

Ο πληθυσμός της Αλβανίας
θέλεις δεν θέλεις
είναι μεγαλύτερος
του πληθυσμού των Σκοπίων
και αυτό έχει συνέπειες
για το πώς βλέπουν
οι Αλβανοί
την πορεία τους
σε αυτές τις κρατικές
οντότητες
μέχρι να ενωθούν
σ’ ένα μεγαλύτερο σύνολο
που αγγίζει βέβαια
και το Κοσσυφοπέδιο.
Αλλά ποιος
εξετάζει
αυτές τις λεπτομέρειες
που εξηγούνται
τοποστρατηγικά;