54234 - Για το Μαυροβούνιο  

Ν. Λυγερός

Για το Μαυροβούνιο
άνοιξε το 2020
το τελευταίο
κεφάλαιο
της ενταξιακής πορείας του
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και αυτό σημαίνει
ότι ξεπέρασε
όλα τα αρχικά
τεχνικά εμπόδια
έτσι βρίσκεται πλέον
σε θέση
να συνεχίσει
το κλείσιμο
των επόμενων
για να είναι
νέα χώρα
για την Ένωση.