54249 - Άκου το άσμα

Ν. Λυγερός

Άκου το άσμα
που δεν είναι
μόνο κλασικό
αφού έχει
μέσα του
στοιχεία
δραματικά
που δηλώνουν
κάτι το ανθρώπινο
που ξεπερνά
τα όρια
της κοινωνίας
αφού ξέφυγε
από την εποχή του
για να γίνει
κομμάτι
της μνήμης
της ίδιας
της Ανθρωπότητας.