54254 - Η νεκρόπολη

Ν. Λυγερός

Η νεκρόπολη
δεν είναι
νεκρή πόλη
αλλά
πόλη
των νεκρών
και αυτό
δίνει
το πλαίσιο
της ουσίας
για να καταλάβεις
τι είναι
τα ζωντανά
νεκροταφεία
και πώς
πρέπει
να τα θυμάσαι
ενάντια
στη βαρβαρότητα.