54258 - Στην κοινωνία

Ν. Λυγερός

Στην κοινωνία
όλοι
ρωτούν
πότε
φεύγεις
ενώ
στην Ανθρωπότητα
όλοι
ξέρουν
ότι το πρέπον
είναι
να ρωτάς
πότε
επιστρέφεις
άλλωστε
αυτό
έλεγε
και ο Χριστός.