54265 - Σε μια εικόνα

Ν. Λυγερός

Σε μια εικόνα
αν υπάρχει
βιβλίο
πρέπει
να είναι
ανοιχτό
όχι μόνο
επειδή
είναι
πιο δύσκολο
αλλά
γιατί
είναι
το ύφος
του Χριστού
όταν
αγκαλιάζει
τους πάντες.