54267 - Η ζωή

Ν. Λυγερός

Η ζωή
είναι
δώρο
στην ψυχή
που κάνει
ο Χριστός
για να χαρεί
ένα κομμάτι
ουσίας
που ανήκει
και σε άλλους
γι’ αυτόν
το λόγο
μην το σπαταλάς
λες
και δεν έχει
καμιά
αξία
για σένα.