54268 - Η Σταύρωση

Ν. Λυγερός

Η Σταύρωση
είναι το μόνο
που δεν έχει
κάνει
ο ίδιος
ο Χριστός
ενώ
η Ανάσταση
και η Ανάληψη
είναι
δικό του
Έργο
άρα
να ξέρεις
για ποιο
πράγμα
τον πιστεύεις
τελικά
γιατί πολλοί
σταυρώθηκαν
ένας
αναστήθηκε.