54273 - Ο Μάρτυρας

Ν. Λυγερός

Ο Μάρτυρας
είναι αυτός
που είδε
και δεν άλλαξε
γνώμη
παρόλο
που οι εχθροί
της πίστης
τον πίεσαν
τον καταπίεσαν
ή ακόμα
και τον βασάνισαν
για να μην πει
την αλήθεια
για την Ανάσταση
και να αλλαξοπιστήσει
αλλά μάταια.