54297 - Αν κάποιος σε καταπατά

Ν. Λυγερός

Αν κάποιος σε καταπατά
Μαθήτρια,
και σου λέει ότι τα ποντιακά
δεν είναι η μητρική γλώσσα
πες του να μάθει
διαλεκτολογία
και γλωσσολογία
για να αποφύγει
να είναι
βάρβαρος
και δογματικός
με τη γλώσσα.
Έτσι
συνέχιζε
να μιλάς
ποντιακά
χωρίς φοβίες
και ενδοιασμούς
διότι είναι
το πρέπον.