54309 - Μπορείς να φανταστείς

Ν. Λυγερός

Μπορείς να φανταστείς
μια διδασκαλία
μέσω
Τεχνητής Νοημοσύνης;
Κι όμως
ήδη
είδες
fuseki
μέσω
του AlphaGo
και μέσω
του Δασκάλου
κατάλαβες
την αξία τους
για τη συνέχεια
της σκέψης
σε στρατηγικό
επίπεδο
στο μέλλον.