54311 - Η καινοτομία

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία
της ΑΟΖ
είναι τόσο
μεγάλη
που αλλάζει
τα πάντα
και γι’ αυτό
ξεχνούν
το μέγεθος
του αγώνα
για να γίνει
πραγματικότητα
που επηρεάζει
την ιστορία
του Ελληνισμού
επειδή
αναβαθμίζει
το μέλλον του.