54314 - Η Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Η Ελλάδα
ενισχύει
τις θέσεις της
επειδή τώρα
η εξουσία
πιστεύει
και σε πολιτικό
επίπεδο
ότι είναι
σημαντική
η ΑΟΖ
για το μέλλον
του Ελληνισμού
ενώ πριν
δεν πίστευε
ότι υπήρχε
διέξοδος
στην οικονομική
κρίση.