54315 - Συνεχίζουμε

Ν. Λυγερός

Συνεχίζουμε
τους αγώνες μας
γιατί το σημείο
αναφοράς
για μας
είναι
μόνο
η Ανθρωπότητα
και τίποτα
λιγότερο
κι επειδή
αυτή
έχει
ανάγκες
αφού
πρέπει
να προστατευτούν
οι αθώοι.