54316 - Έχει αξιοπρέπεια

Ν. Λυγερός

Έχει αξιοπρέπεια
η Ελλάδα
και αξιοπιστία
για να μπει
σε αντιπαράθεση
όπου είναι
το πρέπον
για τον Ελληνισμό
και να ενισχυθεί
χωρίς να ζητιανεύει
κάποια βοήθεια
με αντάλλαγμα
διότι ήδη
έχει ισχυρές
συμμαχίες
που θεμελιώθηκαν
πάνω
σε κοινά
συμφέροντα.