54317 - Όταν το κόστος

Ν. Λυγερός

Όταν το κόστος
είναι το ίδιο
τότε πάρε
το μέγιστο
κέρδος
ως επιλογή
για να μπορέσεις
να προχωρήσεις
και πέρα
από τα όρια
τα συμβατικά
διότι
θα έχεις
την πρωτοβουλία
του Δίκαιου
κι όχι μόνο
την ανάδραση
μετά
τη δράση.