54326 - Μάθε την ανατομία

Ν. Λυγερός

Μάθε την ανατομία
του ανθρώπου
για να μπορείς
να βοηθήσεις
αποτελεσματικά
τον συνάνθρωπο
την ώρα
της ανάγκης
γιατί πρέπει
να ξέρεις
από πριν
τη δομή του
για να τον υποστηρίξεις
αφού μετά
θα είναι
όλα
στην ευθύνη σου
και θα περιμένει
τα πάντα
από σένα.