54327 - Ο πληγωμένος άνθρωπος

Ν. Λυγερός

Ο πληγωμένος άνθρωπος
αφήνεται
εντελώς
σε σένα
όταν είσαι
της διάσωσης
άρα έχεις
όλη την ευθύνη
να τον σώσεις
γι’ αυτό άκου
από τη Διδασκαλία
τις συμβουλές
και κάνε τις
πράξη
για να είσαι
έτοιμη
από πριν
γιατί έτσι
μόνο
προλαβαίνεις.