54332 - Κάθε παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Κάθε παρτιτούρα
είναι ένα νέο
μονοπάτι
και οι δακτυλισμοί
είναι οι πέτρες
πάνω στις οποίες
περπατάς
μέσα στον κήπο
για να μην πέσεις
μέσα στα ρυάκια.
Έτσι βλέπεις
με τρόπο
διαφορετικό
ακόμα
και την έννοια
του περίπατου
στον παράδεισο
της μουσικής.