54338 - Δες πώς λειτουργούν

Ν. Λυγερός

Δες πώς λειτουργούν
τα χέρια
και ποιες είναι
οι κινήσεις
που γίνονται
πράξεις
στο Aϊkido
διότι
έχουν
την ικανότητα
να ενεργοποιηθούν
ακόμα
κι αν είσαι
γονατισμένος
και αυτό
αποδεικνύει
ότι είναι
αποτελεσματικές.