54341 - Το άσμα

Ν. Λυγερός

Το άσμα
έχει στο τέλος
ένα ύφος
που συνοδεύει
τη δύναμη
της συνέχειας
και συνειδητοποιείς
ότι θα είναι εδώ
ακόμα και μετά
γιατί ο αγώνας
το επιβάλλει
λόγω ανάγκης
της Ανθρωπότητας
που πρέπει
να συνεχίζει
να προστατεύει
τους Αθώους
ενάντια
στη βαρβαρότητα.